ЗАХВОРЮВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

(Шифри за МКХ-10 у рубриках: К85, К86)

ЕКЗОКРИННА НЕДОСТАТНІСТЬ

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Визначення. Екзокринна недостатність підшлунко­вої залози — клінічний синдром, пов’язаний із при­гніченням екзокринної функції підшлункової залози.

Епідеміологія не вивчалася.

Етіопатогенез. Абсолютна панкреатична недо­статність виникає внаслідок зменшення об’єму функціональної паренхіми підшлункової залози (аномалії розвитку органа, муковісцидоз, пухли­ни підшлункової залози та фатерового соска, му- коліпідоз, синдром Швахмана, синдром Кларка — Хедфілда, ліпоматоз, резекція підшлункової зало­зи). До факторів, що зумовлюють відносну панкреа­тичну недостатність, належать: зменшення інтра- дуоденального рівня pH

Задать вопрос врачу онлайн
<< | >>
Источник: М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, H. Ю. Горностаєва [та ін.]. Педіатрія : навч. посібник : у 2-х т. І М. Л. Аряєв, П 24 Н. В. Котова, H. Ю. Горностаєва [та ін.]; за ред. М. Л. Аряєва, Н. В. Котової. — Одеса : ОНМедУ,2014. — Т. 2 : Захво­рювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекція. Пер­винна медико-санітарна допомога. — 312 с. — (Серія «Бібліотека студента-медика»).. 2014

Еще по теме ЗАХВОРЮВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ:

 1. МОРФОЛОГІЯ ПУХЛИН
 2. ЗМІСТ
 3. ГЕМОБЛАСТОЗИ У ДІТЕЙ
 4. цукровий діабет у дітей
 5. БІЛКОВО-ЕНЕРГЕТИЧНА НЕДОСТАТНІСТЬ
 6. ХРОНІЧНІ БРОНХОЛЕГЕНЕВІ ЗАХВОРЮВАННЯ
 7. ЗАХВОРЮВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
 8. ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ НА КЛІНІЧНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ
 9. ЗМІСТ
 10. Організаційні проблеми в боротьбі з онкологічними захворюваннями[†]
 11. Помилки в лікуванні онкологічних хворих променевими методами[††]
 12. Помилки в медикаментознійтерапії раку[‡‡]
 13. Помилки в діагностиці і лікуванні пухлин стравоходу[‡‡‡]
 14. Помилки в діагностиці і лікуванні пухлин панкреатодуоденальної зони та інших пухлин черевної порожнини[****]
 15. 5.8. Лабораторні методи досліджень
 16. 6.3.1. Хіміотерапія
 17. Розділ 10. Пухлини грудної залози
 18. Розділ 12. Пухлини шлунка
 19. 14.1. Пухлини печінки
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -