<<
>>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


АВБ — атріовентрикулярна блокада

АРА — антагоністи рецепторів

ангіотензивних

АПФ — ангіотензинперетворювального ферменту (інгібітори)

ACJl-O — антистрептолізин-О

AT — артеріальний тиск

БА — бронхіальна астма

БЕН — білково-енергетична недостатність

ВАП — відкрита аортальна протока

BBC — вроджені вади серця

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини

BX — виразкова хвороба

ГГТП — гаммаглутамілтранспептидаза

TEPX — гастроезофагеальна

рефлюксна хвороба

ГКС — глюкокортикостероїди

ГН — гломерулонефрит

ГНН — гостра ниркова недостатність

ГРВІ — гострі респіраторні вірусні інфекції ГРІ — гострі респіраторні інфекції

ГРЛ — гостра ревматична лихоманка

ГСЛТ — гострий стенозуючий ларинготрахеїт ДВЗ — дисеміноване

внутрішньосудинне згортання ДМПП — дефект міжпередсердної перегородки ДМШП — дефект міжшлуночкової перегородки ДН — дихальна недостатність

ЕКГ — електрокардіографія

EKC — електрокардіостимуляція

ЖЄЛ — життєва ємність легень

ЗВУР — затримка

внутрішньоутробного розвитку

ІБ — імунний блот

IMT — індекс маси тіла

ІСЛА — ізольований стеноз легеневої артерії ITTKC — інгаляційні топічні

глюкокортикостероїди ІФА — імуноферментний аналіз

KA — коарктація аорти

КДМ — клініка, дружня до молоді

KM П — кардіоміопатії

KOC — кислотно-основний стан

КУО — колоній-утворюючі одиниці

ЛФК — лікувальна фізкультура

MB — муковісцидоз

HK — недостатність кровообігу

НПЗП — нестероїдні протизапальні препарати ОЖП — очевидна життєзагрожуюча подія OΦB1 — об’єм форсованого видиху за 1 с ПОБО — показник оборотності

бронхіальної обструкції ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція пошв — пікова об’ємна швидкість видиху ПП — парадоксальний пульс

РС-вірус — риносинцитіальний вірус PCC — раптова серцева смерть

CA — стеноз аорти

CAB — специфічна алерговакцинація

CAP — сезонний алергічний риніт

CAT — систолічний артеріальний тиск СЗСТ — системні захворювання

сполучної тканини CH — серцева недостатність СНІД — синдром набутого імунодефіциту CPCH — синдром раптової смерті немовляти СЧВ — системний червоний вовчак TMC — транспозиція магістральних судин ТРБМ — трансмембранний регуляторний

білок муковісцидозу ТФ — тетрада Фалло

УЗД — ультразвукове дослідження

ФВ — фракція викиду

ФГР — функціональні

гастроінтестинальні розлади ФЕГДС — фіброезофагогастродуоденоскопія ФЖЄЛ — форсована життєва ємність легень ФЗД — функції зовнішнього дихання

ФК — функціональний клас

(стану кровобігу)

ХБ — хронічний бронхіт
XHH — хронічна ниркова недостатність
XHX — хронічна ниркова хвороба
ЦАР — цілорічний алергічний риніт
ЦІК — циркулюючі імунні комплекси
чсс — частота серцевих скорочень
швл — штучна вентиляція легень
ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації
ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів
юдм — ювенільний дерматоміозит
ЮРА — ювенільний ревматоїдний артрит
юссд — ювенільна системна склеродермія
17-КС — 17-кетостероїди
17-ОКС — 17-оксикортикостероїди
ANCA — антитіла до цитоплазми нейтрофілів
BE — дефіцит основ
Fio2 відсоток кисню

у газовій суміші для дихання

HLA — human leukocyte antigen — лейкоцитарні антигени людини
HP — Helicobacter Pylori
HSV — вірус простого герпесу
Ig — імуноглобулін
IL — інтерлейкін
NO — оксид азоту
Paco2 — парціальне напруження вуглекислого газу
Pao2 — парціальне напруження кисню
Rh - резус (фактор)
Spo2 — насичення гемоглобіну киснем
TNF-Ot — фактор некрозу пухлин альфа
TORCH-інфекції — перинатальні інфекції:

T — toxsoplasmosis,

R — rubella,

C — cytomegalovirus,

H — herpes simplex,

O — other — інші інфекції

WPW — Вольфа — Паркінсона — Уайта (синдром)
σ — стандартне відхилення


Задать вопрос врачу онлайн
<< | >>
Источник: М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, H. Ю. Горностаєва [та ін.]. Педіатрія : навч. посібник : у 2-х т. І М. Л. Аряєв, П 24 Н. В. Котова, H. Ю. Горностаєва [та ін.]; за ред. М. Л. Аряєва, Н. В. Котової. — Одеса : ОНМедУ,2014. — Т. 2 : Захво­рювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекція. Пер­винна медико-санітарна допомога. — 312 с. — (Серія «Бібліотека студента-медика»).. 2014

Еще по теме СПИСОК СКОРОЧЕНЬ:

  1. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  2. Угорщина.
  3. Розробка каналів і прийомів збуту
  4. Складання та оформлення службових документів
  5. Система реєстрації випадків туберкульозу
  6. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  7. ЗМІСТ
  8. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  9. ЗМІСТ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -